КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


ХЕМИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 24
број самофинансирајућих места 26
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 8. 10. 2019. године у 11h

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати овде 

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.


ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и да их пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријем пријава. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети под Упис кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем, ће на мејл адресу са које је послао пријаву, добити потврду о пријему документациј, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 21. 9. 2020. године од 09.00 закључно са 7. 10. 2020. године до 13.00 на следeћи контакт мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 5 - 7. 10. 2020. од 09.00 до 13.00.


*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 8. 10. 2020. У 11 h

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 8. 10. 2020. ГОДИНЕ. РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24ч ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 9. 10. 2020. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 12. 10. 2020. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 12. 10. 2020. ГОДИНЕ.


ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријава на конкурс (преузима се овде), или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују;
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а)
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 6 рата по 16.000,00 динара, последња рата до 15. 5. 2020. године. Прва рата школарине у износу од 16.000,00 динара, плаћа се приликом уписа.

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.