ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Упис за студенте друге, треће и четврте године основних академских студија хемије одржаће се у периоду од 7. 10. 2020. од 10.00 до 13.00 

Почетак наставе на другој, трећој и четвртој години основних академских студија је 12. 10. 2020.

Распореди предавања и начин одвијања наставног процеса биће накнадно истакнут.

Напомена: Сви студенти који остваре право на упис пре наведених рокова, могу се раније уписати.