СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ

Свечани пријем студената основних академских студија хемије одржаће се 28. 9. 2020. у свечаној сали Факултета у 9:30ч.

Почетак наставе на првој години основних академских студија је 29. 9. 2020. према распоредима који ће бити накнадно истакнути и подељени студентима приликом свечаног пријема.