Састанак Већа катедре за хемију

астанак Већа катедре за хемију одржаће се 4.10.2017. у 12 сати у лабораторији за физичку хемију Дневни ред: 1. Извештај са Колегијума 2. Захтеви за израду мастер рада (Ако их буде било) 3. Извештаји о урађеним мастер радовима (Ако их буде било) 4. Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Јелене Ђоровић 5. Извештај Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености услова кандидата Јелене Тошовић за израду докторске дисертације 6. Предлог за расписивање конкурса за избор једног доцента за ужу научну област Органска хемија 7. Избор Управника 8. Разно Управник Института за хемију, 2.10.2017. год.