Састанак Већа катедре за хемију

Састанак Већа катедре за хемију одржаће се 11.09.2017. у 12 сати у лабораторији за физичку хемију Дневни ред: 1. Извештај са Колегијума (настава, упис, финансирање) 2. Захтеви за израду мастер рада (Ако их буде било) 3. Извештаји о урађеним мастер радовима 4. Извештај Комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Аналитичка хемија 5. Питање младих: А) Шта је најсврсисходније основати -Институт за природне науке -Иновациони центар -spin-off (ћерка фирме) Б) Сагласност и подршка од Института 6. Разно Управник Института за хемију, 8.9.2017. год.