Састанак Већа катедре за хемију

Састанак Већа катедре за хемију одржаће се 5.7.2017. у  12 сати у учионици за ННВ-ћа

Дневни ред:

  1. Извештај са Колегијума Факултета
  2. Извештаји о урађеним мастер радовима
  3. Захтев за давање сагласности за плаћено одсуство због постдокторских студија
  4. Разно

Управник Института за хемију, 3.7.2017. год.