Састанак Већа катедре за хемију

Састанак Већа катедре за хемију одржаће се 21.6.2017. у  12 сати у учионици за ННВ-ћа

Дневни ред:

  1. Извештај са Колегијума Факултета
  2. Aкредитацијa основних студија (коментари и сугестије)
  3. Ако стигне неки Извештај о урађеном мастер раду
  4. Извештај комисије за оцену и одбрану докторске дисертације Јелене Катанић
  5. Молбе за израду мастер рада
  6. Именовање председника и чланова комисије за писање извештаја о оцени научне засновасти теме и испуњености услова кандидата Наде Савић
  7. Захтев за расписивање конкурса за избор једног асистента за ужу научну област биохемија
  8. Захтев за расписивање конкурса за избор једног асистента за ужу научну област аналитичка хемија
  9. Разно

Управник Института за хемију, 19.6.2017.