Конкурс-Учешће студената на Water Workshop 2017

Poštovani,

 

Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ će ove godine omogućiti učešće studenata na Seminaru "Kvalitet voda" koji se organizuje tradicionalno (21. put) u okviru jesenje "Škole za zaštitu životne sredine" od 20-22.

septembra 2017. godine.

 

Ove godine planira se uključivanje studenata u sve aktivnosti škole što će omogućiti neposredan kontakt sa privrednim subjektima i potencijalnim poslodavcima.

 

Na Seminaru, planirano je učešće oko 40 studenata osnovnih (II, III i IV godina), master i doktorskih studija.

 

Više detalja o samom konkursu i načinu prijave možete naći na linku

 

 

http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/nastava/konkursi.php?ID=5