др Дарко Ашанин

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-O-10
Телефон 034 336223, лок. 330
Е-пошта dasanin@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години    

Научне области Неорганска хемија  

cv